logo
Jarenlange ervaring in alle soorten elektriciteitswerken

Keuringsattest Elektriciteit: Hoe Vraag Je Dat Aan?

Ben je van plan je woning te verkopen of te verhuren? Dan weet je vast dat een geldig keuringsattest voor de elektriciteit geen overbodige luxe is. Het is zelfs verplicht! Maar hoe vraag je zo'n attest op, en waar moet je precies op letten?

Een keuringsattest elektriciteit bewijst dat je elektrische installatie veilig is en voldoet aan de huidige normen. Het opvragen ervan lijkt misschien een hele klus, maar met de juiste informatie wordt het een fluitje van een cent. In dit artikel loodsen we je door het proces, zodat je snel en efficiënt je attest in handen hebt.

Keuringsattest Elektriciteit

Wat is een keuringsattest elektriciteit?

Een keuringsattest voor elektriciteit, ook wel bekend als een elektrische keuring, is een officieel document dat bevestigt of je elektrische installatie aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoet. Het attest wordt uitgereikt door een erkend keuringsorganisme na een grondige inspectie van je elektrische systemen. Deze documentatie is niet zomaar een formaliteit; het is cruciaal voor zowel de veiligheid van de bewoners als de conformiteit met de regelgeving.

Voordat De Verkoop Plaatvindt:

Het attesteren van de elektrische installatie is verplicht bij de verkoop van een woning die aangesloten is op het elektriciteitsnet voor 1 oktober 1981. Dit is niet enkel een administratieve check; het is een belangrijke stap die potentiële risico's in kaart brengt.

Tijdens Woningaanpassingen:

Denk je aan renovaties of aan het uitvoeren van belangrijke wijzigingen aan je elektriciteitssysteem? Ook dan is een keuringsattest onmisbaar. Het attest geeft aan dat je installatie na de aanpassingen nog steeds veilig en reglementair is.

Dure Reparaties Voorkomen:

Met het tijdig opvragen van een keuringsattest elektriciteit kun je verhinderen dat je later voor dure verrassingen komt te staan. Eventuele Gebreken of Tekortkomingen worden hierdoor tijdig ontdekt en kunnen aangepakt worden voordat ze grotere problemen veroorzaken.

Het verkrijgen van dit document is dus een essentiële stap voor het veiligstellen van je eigendom en het zorgen voor een soepele overgang bij eventuele verkoop. Door je te informeren over wat een keuringsattest inhoudt, kun je de waarde en het belang ervan voor je woning beter begrijpen. Het is van belang je bewust te zijn van het feit dat de geldigheid van het attest 25 jaar is na uitgifte, tenzij er wijzigingen worden aangebracht in de installatie die een nieuwe keuring vereisen.

Indien je woning binnenkort verkocht of verhuurd zal worden of als je van plan bent aanpassingen te maken, dan is het zaak hier proactief mee om te gaan. Door alle vereiste inspecties en keuringen tijdig in te plannen, voorkom je vertraging in jouw processen en draag je zorg voor een veilige leefomgeving.

Waarom is het belangrijk om een keuringsattest elektriciteit op te vragen?

Veiligheid

Bij het opvragen van een keuringsattest elektriciteit staat jouw veiligheid en die van anderen voorop. Dit document is een bewijs dat jouw elektrische installatie grondig is geïnspecteerd en veilig bevonden. Elektrische mankementen kunnen leiden tot brandgevaar of gevaarlijke situaties zoals elektrocutie. Met een keuringsattest kun je erop vertrouwen dat de elektrische installatie in jouw woning voldoet aan de veiligheidsnormen wat betekent dat je jezelf en je gezin beschermt tegen eventuele risico's die voortkomen uit verouderde of foutieve elektrische systemen.

 • Voorkomt elektrische ongelukken
 • Zorgt voor een veilige woonomgeving

Wettelijke Verplichting

Naast het waarborgen van veiligheid is het aanvragen van een keuringsattest een wettelijke vereiste om aan te tonen dat jouw elektrische installatie conform de regelgeving is. Bij de verkoop of verhuur van jouw woning is het tonen van een keuringsattest zelfs verplicht. Zonder een geldig attest kan de overdracht van onroerend goed vertraagd worden of in het ergste geval zelfs afgewezen. Daarbij kan het nalaten van deze wettelijke verplichting leiden tot boetes en juridische complicaties. Het is dus in jouw belang om dit attest tijdig op te vragen en zo juridische problemen en onvoorziene kosten te voorkomen.

 • Noodzakelijk voor de overdracht van onroerend goed
 • Beschermt tegen juridische en financiële consequenties

Waar kan je een keuringsattest elektriciteit opvragen?

Als onderdeel van het zorgvuldig beheer van je eigendom moet je zeker stellen dat je een geldig keuringsattest voor de elektriciteit hebt. Dit attest is essentieel bij de verkoop of verhuur van je woning. Maar waar vraag je zo'n belangrijk document op? Er zijn twee primaire bronnen: de netbeheerder en een gecertificeerde elektricien. Laten we eens kijken wat je rol precies is in dit proces.

Netbeheerder

De netbeheerder in je regio is primair verantwoordelijk voor de distributie van elektriciteit. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol bij de keuring van elektriciteitsinstallaties. Je kunt direct bij je netbeheerder een aanvraag indienen voor een keuringsattest. Zij zullen je informeren over de nodige stappen en de kosten die hieraan verbonden zijn. De netbeheerder schakelt vaak een erkende controleorganisatie in om de keuring te verrichten. Bewaar alle communicatie met je netbeheerder zorgvuldig als bewijs van je aanvraag.

Elektricien

Een andere optie is het inschakelen van een gecertificeerde elektricien. Elektriciens met de juiste certificering kunnen eveneens een elektrische installatie keuren en het bijbehorende attest verzorgen. Het is cruciaal een elektricien te kiezen die erkend is om dergelijke keuringen te mogen uitvoeren. Voordat je een elektricien contacteert, controleer of deze wettelijk gemachtigd is om keuringsattesten uit te geven. Een goede elektricien zal niet alleen zorgen voor het attest maar kan je ook adviseren over eventuele aanpassingen aan je installatie om deze conform de norm te brengen.

 • Verifieer de certificering van de elektricien
 • Vraag om referenties van eerdere keuringen
 • Zorg dat je een duidelijk overzicht hebt van de kosten

Het verkrijgen van dit keuringsattest moet niet lichtvaardig worden opgevat. Veiligheid staat voorop; bespaar daarom niet op kwaliteit en zorg dat de keuring zorgvuldig wordt uitgevoerd. Door te kiezen voor een betrouwbare partner, verzeker je jezelf van een soepel proces en voldoe je aan je wettelijke verplichtingen zonder onnodige problemen.

Hoe kan je een keuringsattest elektriciteit opvragen?

Online Aanvraag

Het aanvragen van een keuringsattest voor je elektriciteit kan eenvoudig online. Begin door de website van je netbeheerder te bezoeken. Duidelijke instructies en formulieren zijn doorgaans beschikbaar om je door het proces te leiden. Vul de nodige gegevens in, zoals je persoonlijke informatie en de locatie van het vastgoed. Vergeet niet de documentatie die jouw elektrische installatie beschrijft, te uploaden. Dit kan gaan om installatieschema's of eerder verkregen attesten.

 • Bezoek de website van de netbeheerder
 • Vul het online formulier in
 • Upload de benodigde documenten
 • Verzend je aanvraag

Je bevestiging en de details voor verdere stappen ontvang je meestal via e-mail. Controleen ook of er kosten verbonden zijn aan het opvragen van het attest en hoe je deze kunt voldoen.

Telefonische Aanvraag

Als je liever niet online te werk gaat, kun je ook telefonisch een keuringsattest aanvragen. Zoek het nummer van de klantenservice van je netbeheerder en bereid de benodigde informatie voor. Tijdens een telefoongesprek zal een medewerker je vragen naar je persoonsgegevens en details over het pand. Vaak wordt er een afspraak gemaakt voor een keuring of word je doorverwezen naar een gecertificeerde elektricien.

 • Zoek het klantenservice nummer
 • Bel en volg de instructies van de medewerker
 • Geef de vereiste informatie door
 • Maak indien nodig een afspraak voor de keuring

Het is handig om vooraf de openingstijden van de klantenservice te controleren zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Zorg ervoor dat je ook weet welke stappen je moet volgen nadat het telefoongesprek is afgerond.

Wat staat er op een keuringsattest elektriciteit?

Bij het aanvragen van een keuringsattest elektriciteit krijg je een document dat cruciale details bevat over de staat van jouw elektrische installatie. Dit attest is een weerspiegeling van de veiligheid en conformiteit van jouw installatie met de geldende normen en wettelijke eisen.

Inhoudelijk bevat het keuringsattest enkele sleutelinformatie:

 • Identificatiegegevens: Dit omvat de gegevens van de eigenaar of de beheerder van de installatie, alsook het adres waar de keuring plaatsvond.
 • Detail van de installatie: Beschrijving van de gekeurde elektrische installatie, inclusief het aantal circuits en het gebruikte type beveiliging.
 • Resultaat van de keuring: Hier wordt aangegeven of jouw installatie al dan niet voldoet. Bij een negatief resultaat worden de tekortkomingen opgelijst die je zal moeten aanpakken.
 • Aanbevelingen en opmerkingen: Nuttige adviezen en waarnemingen van de keurder die bijdragen aan de veiligheid van de installatie.

De keurder maakt ook een dossier op met:

 • Een eendraadschema van de installatie
 • Een situatieschema dat de locatie van de elementen binnen de installatie weergeeft
 • Foto's of schetsen ter verduidelijking

Het is belangrijk dat je dit attest goed bewaart; het vormt een integraal deel van de documentatie van jouw huis en kan gevraagd worden bij verkoop, verhuur of verzekeringskwesties.

Wanneer je start met de aanvraag is het belangrijk om tijdig te handelen. Dit document is niet onbeperkt geldig en moet bij bepaalde gelegenheden vernieuwd worden. De standaard geldigheid van een keuringsattest elektriciteit is 25 jaar bij afwezigheid van wijzigingen of uitbreidingen in de installatie.

Het keuringsattest elektriciteit is dus niet enkel een formaliteit, maar een vitaal element dat bijdraagt aan de veiligheid en integriteit van jouw woning.

Conclusie

Zorg ervoor dat je altijd een up-to-date keuringsattest hebt voor je elektriciteit vooral als je van plan bent je woning te verkopen of te verhuren. Dit attest is niet alleen een bewijs van conformiteit maar ook een essentieel document dat de veiligheid van je woning waarborgt. Door de aanbevelingen en opmerkingen op te volgen verhoog je de integriteit van je elektrische installatie en zorg je voor een zorgeloze overdracht. Vergeet niet je keuringsattest op een veilige plek te bewaren en wees attent op de vervaldatum zodat je tijdig een herkeuring kunt regelen. Jouw aandacht voor deze details maakt een wereld van verschil voor de veiligheid en waarde van je thuis.

FAQ

Wat is het belang van een geldig keuringsattest voor elektriciteit?

Een geldig keuringsattest toont aan dat de elektrische installatie in de woning voldoet aan de veiligheidsnormen en is dus cruciaal voor zowel de verkoop als de verhuur van de woning. Het draagt bij aan de veiligheid en integriteit van het pand.

Wat staat er op een elektrisch keuringsattest?

Op een elektrisch keuringsattest vind je identificatiegegevens van de woning, details van de elektrische installatie, het resultaat van de keuring en eventuele aanbevelingen of opmerkingen van de keurder.

Waarom is het niet alleen een formaliteit?

Het is niet zomaar een formaliteit omdat het attest de conformiteit en veiligheid van de elektrische installatie waarborgt, wat essentieel is voor de bescherming van de bewoners en de woning zelf.

Hoe lang moet je een keuringsattest bewaren?

Je dient het keuringsattest goed te bewaren zolang je in het bezit bent van de woning, omdat het bij toekomstige verkoop of verhuur overlegd moet kunnen worden.

Is het nodig om een elektrisch keuringsattest te vernieuwen?

Ja, bij grote wijzigingen of uitbreidingen van de installatie is het nodig om het keuringsattest te vernieuwen. Ook bij de verkoop van een woning zonder geldig keuringsattest moet de installatie opnieuw gekeurd worden.