logo
Jarenlange ervaring in alle soorten elektriciteitswerken

Hoe kun je de EPC berekenen?

Er komt veel informatie om de hoek kijken bij het samenstellen van de EPC berekening. Wat het Energie Prestatie Certificaat inhoudt en hoe dit tot stand komt leggen we uit op deze pagina.

Bekijk meer informatie over EPC waarde.

epc berekenen

Wat is de EPC berekening?

Om een Energie Prestatie Certificaat op te stellen is veel informatie nodig. Diverse cijfers en meetpunten die door een energiedeskundige verzameld worden, gaan door speciale software met als resultaat een energiescore. Die geeft aan wat de energie efficiƫntie van een gebouw is. Naast deze score worden er ook andere zaken vermeld op het EPC attest waaronder algemene adviezen om de score te verbeteren.

Hoe wordt de EPC berekend?

Om tot een betrouwbare score te geraken worden er een aantal zaken gemeten;

 • De bouwmaterialen in het pand.
 • De isolatiematerialen in het gebouw.
 • Het totaal verwarmd volume van de woning.
 • De locaties waar energie verloren gaat zoals het dak.
 • De afmetingen van de bouwschil.
 • Het aanwezige verwarmingssysteem.
 • De verwarming van het sanitair water.

Bouwschil

De energiedeskundige zal ter plekke controleren of er gebreken zijn aan het dak of het buitenschrijnwerk. Eventuele gebreken kunnen tot een verlies aan energie leiden. Daarnaast zal de specialist ook het beschermde volume berekenen. Dit is het deel dat verwarmd wordt. De woning wordt van boven tot onder gemeten, deze cijfers worden later ingevoerd op de computer. De meetwaarden zorgen ervoor dat de definitieve EPC score juist berekend wordt.

Verwarming

Niet alleen de bouwschil en de aanwezige isolatiematerialen wordt gecontroleerd, ook wordt de verwarmingsinstallatie onder de loep genomen. Daarbij wordt er gelet op verschillende criteria zoals:

 • De centrale Verwarming
 • De warmtepomp
 • Mazout / Stookolie

Ook de manier waarop warmte verspreid wordt door de woning zal bepaald worden. Daarbij is het van belang om een berekening te maken van de leidingen in de woning, en of deze ook voorzien zijn van isolatie. Daarnaast wordt bij de EPC berekening gelet op het type verwarmingselement en bediening zoals:

 • Radiatoren
 • Vloerverwarming
 • Regelkraan
 • Thermostaat

Sanitair water

De manier waarop water voor het sanitair verwarmd wordt speelt een rol bij de energie score, ook dit aspect wordt meegenomen in de totale berekening. Zo wordt er gelet op het soort verwarmingssysteem zoals:

 • Combiketel
 • Boiler
 • Zonneboiler
 • Voorraadvat

Ook het type energie wordt in acht genomen. Er kunnen ook andere factoren zijn die invloed uitoefenen op de EPC score.

Woningtype

Wanneer een EPC berekening wordt uitgevoerd zal het woningtype en het bouwjaar van groot belang zijn voor de uiteindelijke berekening. Want het woningtype bepaalt ook waar energie verloren gaat. Wanneer het een vrijstaande woning betreft zal er meer energie verloren raken via de buitengevel dan bij een studio appartement het geval is. Het soort isolatie zoals bij de spouwmuur of buitenmuur en de muurdikte zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de metingen. Wanneer het een ouder pand betreft zal de isolatie doorgaans minder efficiƫnt zijn, daarnaast werd er vroeger geen rekening gehouden met warmteterugwinning. Daarmee scoren oudere woningen doorgaans minder goed bij de EPC berekening.

EPC score

Wanneer de energiedeskundige alle informatie ter plekke heeft vastgesteld zal alle data ingevoerd worden op een computer met gespecialiseerde rekensoftware. Dit pakket werkt via het Energie Agentschap netwerk en zal de uiteindelijke EPC score bepalen. De deskundige die alle metingen uitvoert werkt volgens de richtlijnen die gesteld zijn vanuit de Vlaamse overheid en is hiertoe bevoegd en opgeleid.

epc berekening

Let op de documentatie

Het is van belang dat de huiseigenaar alle relevante informatie beschikbaar heeft tijdens het uitvoeren van de keuring. Denk hierbij aan bouwplannen, facturen van uitgevoerde werkzaamheden waaronder woningisolatie, aanvragen voor subsidies en de laatste energierekeningen. Op basis van deze informatie zal het verzamelen van de meetpunten sneller verlopen en meer accuraat zijn. Anders wordt er in sommige gevallen gebruik gemaakt van standaard gegevens die vrijwel altijd minder voordelig uitvallen.

Tip: Vraag meerdere offertes aan

De energiedeskundigen zijn allemaal erkend en hebben dezelfde opleiding genoten. Dat is een vereiste vanuit de Vlaamse Overheid, maar de tarieven die deze deskundigen hanteren zijn niet gereguleerd. Dit is om marktwerking te stimuleren, prijzen vergelijken kan dus zeker voordeel opleveren. Om tijd te besparen hebben we hiervoor een handige offerte tool ontwikkeld waarmee je snel tot wel drie offertes ontvangt van erkende specialisten die de EPC kunnen berekenen. Deze service is gratis en verplicht je tot niets!